Category Archives: – Chính sách bảo mật thông tin.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại Congnghe3t luôn được coi trọng 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng Các chính sách bảo mật thông tin dựa trên các dữ liệu của khách hàng. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu bao gồm: email, điện thoại, họ tên, địa […]

0896 698 799
Liên Hệ