Category Archives: – Chính sách quy định chung.

QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG NGHỆ 3T

1. CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG Khi sử dụng Website của CONGNGHE3T , Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều Kiện Sử Dụng”. […]

0896 698 799
Liên Hệ